Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ VPM

-kích cỡ 21-250

-LXSG;LXLC

-Sử dụng cho nước nóng