Chi tiết sản phẩm

*Đồng hồ Việt Nam PT 316

*Sử dụng cho nước lạnh