Chi tiết sản phẩm

*Đồng hồ Việt Nam PT 314

*Sử dụng: cho nước lạnh