Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ nước VPM

-Kích cỡ từ 21-600

-đa dạng:LXSG;LXLC;LXS..

-sử dụng:cho nước sạch và nước thải..

-Được nhiều công ty cấp thoát nước tin dùng